Profesijas - kuras mainīsies un būs pieprasītas nākamajā desmitgadē.

Profesijas – kuras mainīsies un būs pieprasītas nākamajā desmitgadē.

ASV Nodarbinātības statistikas birojs nesen publicēja darba prognozes, paredzot, kā nākamās desmitgades laikā  varētu mainīties nodarbinātība dažādās profesijās. Izmantojot Darba statistikas biroja nodarbinātības prognozes un algu datus, tika analizētas simtiem profesiju un atrastas apmēram trīsdesmit  labi apmaksātas profesijas, kas ir gatavas veselīgai nodarbinātības izaugsmei nākamajā desmitgadē.

Jaunajai koronavīrusa pandēmijai ir bijusi liela ietekme uz nodarbinātību gandrīz visās nozarēs. Tomēr darba nākotne joprojām ir diezgan gaiša medicīnas un tehnoloģiju profesijām, pamatojoties uz pētījuma datiem un prognozēm.

Pētījumā tika apvienotas šīs darbavietu pieauguma prognozes ar 2019. gada vidējo gada izpeļņu par katru nodarbošanos no Biroja Profesionālās nodarbinātības statistikas programmas, izmantojot abu skaitļu ģeometrisko vidējo, lai atrastu jomas, kas aug un ir labi apmaksātas.

Profesijas kuras būs-pieprasītas programmētājs

Visvairāk pieprasīto un labāk apmaksāto profesiju topa augšgalā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālisti: programmatūras izstrādātāji un programmatūras kvalitātes nodrošināšanas analītiķi un testētāji, informācijas drošības analītiķi, datoru un informācijas sistēmu vadītāji un analītiķi. Piemēram, ņemot vērā pieredzēto covid-19 laikā, dažādos ierobežojumus, kurus īpaši izjuta tirgotāji, amatnieki un mēs kā patērētāji kopumā, varam secināt, ka tirdzniecība ir viena no tām nozarēm, kura noteikti izmantos IT speciālistu pakalpojumus, pārceļot savu biznesu interneta vidē.

Profesijas kuras būs-pieprasītas ārsts

Kā nākamā grupa būtu minama medicīnas speciālisti, it sevišķi medmāsas, ārstu palīgi, medmāsas-aprūpētājas, fizioterapeiti, oftalmologi. Medicīna ir viena no tām specifiskajām nozarēm ,kuru pārcelt interneta vidē un veidot vienu pielāgotu sistēmu visiem, fiziski nav iespējams, jo šajān nozarē lielu lomu spēlē tieši cilvēciskais faktors, tādēļ šīs nozares speciālisti ir nenovērtējami. Veselības aprūpa ir nepieciešama visiem, kaut minimālā līmenī, tādēļ izvēle apgūt kādu no šīs specialitātes piedāvātajām profesijām vienmēŗ būs labs lēmums.

Profesijas kuras būs-pieprasītas celtnieks

Liels pieprasījums ir celtnieku profesijām, gan atsevišķu darbu kvalificētiem meistariem, gan inženieriem-būvdarbu vadītājiem. Celtnieku profesijām pieprasījums būs arī nākotnē, jo dzīvokļi un sabiedriskās telpas nepieciešamas vienmēr, tāpat ceļi un tilti gan jābūvē jauni, gan arī jāuztur un jāremontē esošie.

Vajadzīgi arī speciālisti finanšu un tirgus jomā: finanšu menedžeri, projektu vadības un biznesa operāciju speciālisti, tirgus pētījumu analītiķi un mārketinga speciālisti, grāmatveži un auditori, jo jebkura veiksmīga biznesa pamatā ir tirgus izpēte, laba reklāma, gudri finanšu pārvaldītāji.

Pieprasītas ir arī praktiskās specialitātes, kā, piemēram, elektriķi, rūpniecības mašīnu mehāniķi, kas uzraudzītu to darbību ražošanas procesā, un rūpniecības inženieri. Lai arī dzīvojam ar skatu nākotnē, kur viss varētu notikt mehāniski un automatizēti, vienmēr būs nepieciešami tehniķi, mehānisti kuri šīs tehnoloģijas apkalpos un pilnveidos, lai vienmēr nodrošinātu augstāko kvalitāti.

Profesijas kuras būs pieprasītas skolotājs

Sabiedrība nevar iztikt arī bez advokātiem un skolotājiem, sākot no pamatskolas un beidzot ar augstskolu pasniedzējiem. Šis un iepriekšējas gads mums ir iemācijuši un parādījuši daudz jauna. Visi, vairāk vai mazāk, esam izbaudījuši, kā tas ir, apgūt zināšanas tiešsaistē un varam galvot, ka labs pedagogs ir zelta vērtē. Bez zināšanu bagātiem skolotājiem, nevar iztikt neviena no augstāk minētajām profesijām,

Protams, laiks nestāv uz vietas. Mainās darba vide, mainās profesijas,  tomēr ir  daļa profesiju kuras spēj pielāgoties un mainīties līdzi jaunajiem apstākļiem un dzīves ritmam.  Veidojās jaunas profesijas  un varam pavisam droši apgalvot, ka tās ir uz palikšanu, šis ir darbs nākotnē.

%d bloggers like this: